Tööriistad:

Eesti keele veebivärav on Eesti keele hoolde- ja uurimisinstitutsioonide ühine veebiväljund.

Siit leiavad tavakodanikud nõu keele igapäevasel kasutamisel ja teadurid akadeemilist teavet.

Portaali embleemiks on peremärk värav, mis viitab ühtaegu nii keele hoolde- ja uurimisinstitutsioonide eesti keele pärandit hoidvale funktsioonile kui käesoleva portaali suunavale ja vahendavale rollile.


Idamaa mõtteloo leksikon

Keelevärava linkide hulka lisandus Idamaa mõtteloo leksikon.

Keele Infolehe kolm viimast numbrit nüüd Keeleväravas

Kolme viimast Keele Infolehe numbrit on võimalik lugeda PDF-fromaadis siit.

Viimasest 14. märtsil 2008 ilmunud numbrist võib lugeda eesti keele ja arvutite läbisaamise kohta

Keele Infoleht

Keele Infolehe eesmärk on kajastada ülevaatlikult keeleuudiseid tänases Eestis ja Euroopa Liidus. Mis toimub ja mida tehakse? Miks tehakse? Milliseid on aktuaalsed probleemid? Keele infoleht räägib ka keelega seotud tegemiste taustast: annab terviklikku arusaamist, mida on vaja teha meie keelevajaduste rahuldamiseks

UUED

  • Keele Infoleht nr. 3 (5) - 14. märts 2008
  • Keele Infoleht nr. 2 (4) - 14. detsmber 2007