Tööriistad:

Eesti Keelenõukogu

Eesti Keelenõukogu nõustab Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrit keelealastes küsimustes.

Tegemist on ekspertnõukoguga, mis koondab erinevate keelealaste institutsioonide esindajaid:

Birute Klaas - Tartu Üikooli õppeprorektor, professor
Mati Erelt - Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Martin Ehala - Tallinna Ülikooli professor
Helle Metslang - Helsingi ülikooli külalisprofessor
Nelli Melts - Eesti Keele Instituudi vanemtoimetaja, ajakirja „Tallinn“ peatoimetaja
Karl Pajusalu - Tartu Ülikooli professor
Peeter Päll - Eesti Keele Instituudi vanemteadur, Tartu Ülikooli dotsent
Urmas Sutrop - Eesti Keele Instituudi direktor, Tartu Ülikooli professor
Tõnu Tender - Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik
Ilmar Tomusk - Keeleinspektsiooni peadirektor
Jüri Valge - Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik
Haldur Õim - Tartu Ülikooli professor

http://ekn.hm.ee

Nõukogu üheks olulisemaks ülesandeks on "Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010" elluviimine.

Strateegia endaga saab tutvuda siin: http://ekn.hm.ee/keelestrateegia.