Tööriistad:

Keeleinspektsioon

http://www.keeleinsp.ee/

Keeleinspektsioon on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet keeleseaduse ning teiste keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle.

Keeleinspektsioon asub Tallinnas Endla tn 4.
Telefon: 626 3346