Tööriistad:

Keelenõuanne

Keelenõuanne telefonil 631 3731 annab vastused küsimustele, mis puudutavad eesti üldkeele kasutust:

* õigekirja (suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid, nimede õigekiri jne),
* vormiõpetust (sõnade käänamist, pööramist ja võrdlemist),
* sõnamoodustust (tuletust ja liitmist),
* sõnatähendusi,
* lausestust, sõnastust jm.

Püütakse ka vastata terminiküsimustele (uute terminite loomine, terminivariantide valimine, terminirühmade korrastamine, terminitähendused jpm).

Keelenõuanne töötab praegu igal tööpäeval kella 9-12 ja 13-17 telefonil 631 3731.

http://www.eki.ee/keeleabi/