Tööriistad:

Morfoloogia

Morfoloogiline süntees http://www.eki.ee/tarkvara/vormimoodustus/

Morfoloogiline analüüs
http://www.eki.ee/tarkvara/analyys/